فایل دانلودی: طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل…. – فیزیک

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل…. فهرست مطالب  فصل اول: عملکرد پلاسمای کانونی ۱ ۱- مقدمه: ۲ ۱-۱ دستگاه پلاسمای کانونی: ۲ ۱-۲ کاربرد های …

Read More

فایل دانلودی: بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III… – فیزیک

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III… فهرست مطالب …

Read More

فایل دانلودی: تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین… – فیزیک

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین… فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول: کلیات۲ ۱-۱ مقدمه۳ ۱-۲ اجزای مختلف راکتورهای هسته‏ای۴ ۱-۳ راکتورهای هسته ای قدرت۸ ۱-۴ انواع …

Read More

فایل دانلودی: بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز… – فیزیک

بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز…  چکیده در سالهای اخیر کاربردی از مکانیک کوانتومی که نظریه اطلاعات کوانتومی نامیده می شود، توجه بسیاری را به …

Read More

فایل دانلودی: اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی… – فیزیک

اثرات الکترون های ابر گرم بر امواج صوتی غبار در پلاسمای غبار آلود مغناطیسی…  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول فیزیک پلاسما..۱ ۱-۱مقدمه..۱ ۲-۱ پلاسما چیست؟..۱ ۱- ۳ پلاسماها شبه …

Read More

فایل دانلودی: بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی… – فیزیک

بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در سامانه پلاسمای کانونی… عنوان…… شماره صفحه چکیده… ۱ ۱- آشنایی با دستگاه پلاسمای کانونی و کاربردهای آن۲ ۱-۱ ساختار کلی دستگاه پلاسمای …

Read More

فایل دانلودی: شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX…. – فیزیک

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX…. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه ….۱ فصل دوم نوترون و برهمکنش آن …

Read More