دانلود پایان نامه بررسي روشهای تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيری دانش آموزان دختر – علوم تربیتی – word

دانلود پایان نامه بررسي روشهای تدريس سنتي و جديد و تاثيرآنها در يادگيری دانش آموزان دختر – علوم تربیتی – word دانلود پایان نامه بررسي روشهاي تدريس سنتي و جديد …

Read More

فایل دانلودی: دانلود کتاب مبانی کارآفرینی – علی اکبر احمدی، حسن درویش "PDF" – علوم تربیتی

دانلود کتاب مبانی کارآفرینی – علی اکبر احمدی، حسن درویش "PDF" منبع رشته علوم تربیتی پیام نور تعداد صفحات : 219 صفحه  نوع فایل : PDF نوشته : دکتر علی اکبر …

Read More

فایل دانلودی: دانلود پروژه بررسی رابطه بین اظطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان و دانشجویان – علوم تربیتی

دانلود پروژه بررسی رابطه بین اظطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان و دانشجویان بررسی رابطه بین اظطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان و دانشجویان     …

Read More

فایل دانلودی: دانلود پروژه بررسی رابطه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی – علوم تربیتی

دانلود پروژه بررسی رابطه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه ای در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی بررسی رابطه استفاده بیش از حد از بازی های رایانه …

Read More

فایل دانلودی: دانلود پروژه بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی کارکنان – علوم تربیتی

دانلود پروژه بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی کارکنان بررسی ارتباط بین مدیریت مشارکتی و اثربخشی کارکنان     نوع فایل: word تعداد صفحات: ۸۰     چکیده: امروزه …

Read More

فایل دانلودی: دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی – علوم تربیتی

دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار امور اجتماعی بررسی عوامل موثر بر طرح تکریم از دیدگاه ارباب رجوع در وزارت کار …

Read More

فایل دانلودی: دانلود پروژه بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی – علوم تربیتی

دانلود پروژه بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی     نوع فایل: word تعداد صفحات: ۶۱     چکیده: رشد …

Read More