پاورپوینت انواع صفات خدا (1) درس هشتم کتاب اندیشه اسلامی 1سبحانی و محمد محمد رضایی

پاورپوینت انواع صفات خدا (۱) درس هشتم کتاب اندیشه اسلامی ۱سبحانی و محمد محمد رضایی پاورپوینت انواع  صفات خدا  (1) درس هشتم کتاب اندیشه اسلامی ۱سبحانی و محمد محمد رضایی …

Read More

تاثیر مسئولیت اجتماعی مشارکتی بر حمایت از برند توسط مصرف کننده با نقش های تفاوت های فردی – نگرش –اصول اخلاقی

تاثیر مسئولیت اجتماعی مشارکتی بر حمایت از برند توسط مصرف کننده با نقش های تفاوت های فردی – نگرش –اصول اخلاقی پرسشنامه استاندارد-۶ مولفه اصلی دارد. – ۲۷ گویه و …

Read More

پاورپوینت اختلال انفجاری متناوب

پاورپوینت اختلال انفجاری متناوب اختلال انفجاری متناوب(Intermittent Explosive disorder) شامل ضربه های ناگهانی، پرخاشگری، رفتارهای خشونت آمیز و طغیان کلامی است که به طور متناوب و تکراری بروز می کند. در طبقه بندی …

Read More