فایل دانلودی: دانلود کتاب گنج شایگان اثر حسیب الدین صاحب – علوم ارتباطات

دانلود کتاب گنج شایگان اثر حسیب الدین صاحب توضیحات : کتاب فوق هم اکنون در کتابخانه دانشگاه تورنتو کانادا نگه داری میشود . این کتاب نوشته حسیب الدین صاحب است …

Read More

فایل دانلودی: دانلود کتاب نایاب منافع الحیوان – علوم ارتباطات

دانلود کتاب نایاب منافع الحیوان منافع الحیوان ترجمه فارسی کتاب طبایع الحیوان وخواصها میباشد که درسال ۶۹۹ه.ق دردوره ایلخانی به دست عبذالهادی بن محمدبن محمودبن ابراهیم برای غازان خان پادشاه …

Read More

فایل دانلودی: طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده… – علوم ارتباطات

طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده…  چکیده امروزه از هندسه­های فرکتالی در علوم زیادی استفاده می­شود. بدون شک یکی از شاخه­هایی که هندسه­های فرکتالی در آنها تاثیر زیادی …

Read More

فایل دانلودی: بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی… – علوم ارتباطات

بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی…  فهرست مطالب   صفحه فصل اول کلیات و مقدمه …. ۱ ۱-۱ تئوری آشوب و تاریخچه آن … …

Read More

فایل دانلودی: توزیع جریان آنتن مایکرواستریپ چندبانده… – علوم ارتباطات

توزیع جریان آنتن مایکرواستریپ چندبانده… چکیده امروزه از هندسه های فرکتالی در علوم زیادی استفاده می شود. بدون شک یکی از شاخه هایی که هندسه فرکتالی در آنها تاثیر زیادی …

Read More