"ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها"…

"ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها"… چکیده ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده در تقابل با واحدهای تصمیم گیرنده دیگر، فرآیندی رقابتی …

Read More

موضوع دانلود : کتاب صوتی فرار از اردوگاه 14 – کتاب صوتی فرار از اردوگاه 14,دانلود کتاب فرار از اردوگاه 14,معرفی کتاب فرار از اردوگاه 14,فرار از اردوگاه 14

کتاب صوتی فرار از اردوگاه ۱۴ کتاب فرار از اردوگاه ۱۴ داستان فرار اودیسه وار مردی از کره شمالی به سوی آزادی است. این کتاب روایت مستندی است از زندگی …

Read More