موضوع دانلود : پاورپوینت در مورد پمپ و کمپرسور( اصول عملکرد ، راه‏اندازی و بهره‏برداری )-83 اسلاید – پاورپوینت, در ,مورد, پمپ ,و, کمپرسور, اصول عملکرد, راه ‌اندازی, و ,بهره‌ برداری , رانمان پمپ, انواع, کاویتاسیون, پمپ‌های سانتریفوژ, پمپ, های ,گر?


سرفصل مطالب دوره 1- طبقه بندی پمپ ها(کلیات  – اساس عملکرد پمپ ها-  منحنی های عملکردی)   2-اجزا و قطعات مهم پمپ های گریز از مرکز ( شافت- پروانه- پوسته –بوش شافت -رینگ سایشی پروانه و پوسته- سیستم آب بندی- یاتان- مکانیکال سیل‏ها–کوپلینگ-محفظه آببندی و … )   3-اصول راه‏اندازی اولیه وتنظیم دبی انواع پمپها و روشهاي بهبود راندمان   4-جلوگیری از بروز پدیده‏های کاویتاسیون، ضربه قوچی و قفل بخار و…   5-سیستم لوله کشی( خطوط مکش و رانش و تجهیزات جانبی)   6-اصول عملکرد پمپ در مدار و سیستم های پمپاژ( موازی و سری نمودن پمپ‏ها و… )   7-تنظیم پمپ و موتور، آببندی شفت پمپ، روغنکاری و بالانس نیروها   8-عیب های روتین پمپ های گریز از مرکز و روش های عیب یابی    اصول اولیه  پمپ‏ها پمپ به دستگاهی اطلاق می‏گردد که انرژی مکانیکی  را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال عبوری از آن  منتقل می‏کند. وظیفه پمپ: انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا حرکت سیال در مدار هیدرولیکی و سیستم لول …

موضوع دانلود : پاورپوینت در مورد پمپ و کمپرسور( اصول عملکرد ، راه‏اندازی و بهره‏برداری )-83 اسلاید – پاورپوینت, در ,مورد, پمپ ,و, کمپرسور, اصول عملکرد, راه ‌اندازی, و ,بهره‌ برداری , رانمان پمپ, انواع, کاویتاسیون, پمپ‌های سانتریفوژ, پمپ, های ,گر?


سرفصل مطالب دوره 1- طبقه بندی پمپ ها(کلیات  – اساس عملکرد پمپ ها-  منحنی های عملکردی)   2-اجزا و قطعات مهم پمپ های گریز از مرکز ( شافت- پروانه- پوسته –بوش شافت -رینگ سایشی پروانه و پوسته- سیستم آب بندی- یاتان- مکانیکال سیل‏ها–کوپلینگ-محفظه آببندی و … )   3-اصول راه‏اندازی اولیه وتنظیم دبی انواع پمپها و روشهاي بهبود راندمان   4-جلوگیری از بروز پدیده‏های کاویتاسیون، ضربه قوچی و قفل بخار و…   5-سیستم لوله کشی( خطوط مکش و رانش و تجهیزات جانبی)   6-اصول عملکرد پمپ در مدار و سیستم های پمپاژ( موازی و سری نمودن پمپ‏ها و… )   7-تنظیم پمپ و موتور، آببندی شفت پمپ، روغنکاری و بالانس نیروها   8-عیب های روتین پمپ های گریز از مرکز و روش های عیب یابی    اصول اولیه  پمپ‏ها پمپ به دستگاهی اطلاق می‏گردد که انرژی مکانیکی  را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال عبوری از آن  منتقل می‏کند. وظیفه پمپ: انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا حرکت سیال در مدار هیدرولیکی و سیستم لول …

موضوع دانلود : پاورپوینت در مورد بیماریهای ریوی -70 اسلاید – پاورپوینت, در, مورد ,بیماریهای ریوی,بیماری ,های, ریه ,سرطان ریه, شیلوتوراکس افیوژن های جنب, و ,پلوریت, سیر بالینی, کارسینوم های ,برونشیولی, آلوئ


تومورهاي ريه   -كارسينوم برونكوژنيك   -كارسينوييد برونشي هامارتومهاي اصول كلي در رابطه با رده بندي تومورهاي ريه اتيولوژي  و بيماريزايي شواهد آماري شواهد آزمايشگاهي مورفولوژي كارسينوم هاي سلول سنگفرشي كارسينوم هاي برونشيولي ـ آلوئولي كارسينوم هاي سلول بزرگ كارسينوم هاي سلول كوچك سير باليني سندرم هاي آشكار پارانئوپلاسمي كارسينوييد برونشي مورفولوژي مزوتليوم بدخيم افيوژن هاي جنب و پلوريت چهار علت عمده اگزوداي جنبي پنوموتوراكس شيلوتوراكس و سایر عناوین و توضیحات … …

موضوع دانلود : پاورپوینت در مورد بیماریهای ریوی -70 اسلاید – پاورپوینت, در, مورد ,بیماریهای ریوی,بیماری ,های, ریه ,سرطان ریه, شیلوتوراکس افیوژن های جنب, و ,پلوریت, سیر بالینی, کارسینوم های ,برونشیولی, آلوئ


تومورهاي ريه   -كارسينوم برونكوژنيك   -كارسينوييد برونشي هامارتومهاي اصول كلي در رابطه با رده بندي تومورهاي ريه اتيولوژي  و بيماريزايي شواهد آماري شواهد آزمايشگاهي مورفولوژي كارسينوم هاي سلول سنگفرشي كارسينوم هاي برونشيولي ـ آلوئولي كارسينوم هاي سلول بزرگ كارسينوم هاي سلول كوچك سير باليني سندرم هاي آشكار پارانئوپلاسمي كارسينوييد برونشي مورفولوژي مزوتليوم بدخيم افيوژن هاي جنب و پلوريت چهار علت عمده اگزوداي جنبي پنوموتوراكس شيلوتوراكس و سایر عناوین و توضیحات … …

موضوع دانلود : پاورپوینت در مورد کارکردهای قرآن در نظام سلامت(علوم پزشکی)- 28 اسلاید – پاورپوینت ,در ,مورد, کارکردهای, قرآن, در, نظام سلامت,علوم پزشکی,,قرآن و پزشکی ,رویکردها ی ,قرآن و عترت, کارکرد,های, قرآن ,در ,حوزه ,بهداشت, و, پیشگی


مقدمه: رویکردها ی قرآن و عترت الف: رویکرد حق گرایی (دلایل و…) ب: رویکرد علم گرایی (تطبیق) ج: رویکرد کارکرد گرایی تذکر: جمع هر سه رویکردها ممکن است.   اول: کارکردهای قرآن در حوزه بهداشت و پیشگیری الف ـ در حوزه بهداشت جنسی ب ـ در حوزه بهداشت جسمی ج ـ در حوزه بهداشت روانی (نمونه‌ها) دوم: کارکردهای درمانی قرآن الف: درمان جسمی ب: درمان روحی و روانی ج) درمان دردهای اجتماعی د) تاریخ پزشکی سوم: کارکردهای قرآن در حوزه سلامت (توان‌بخشی) پنجم: کارکردهای قرآن در حوزه اخلاق پزشکی ششم: کارکردهای قرآن در حوزه احکام پزشکی هفتم: تعامل قرآن و علوم پزشکی هشتم: آسیب‌شناسی طب نهم: نظریه‌پردازی علمی قرآن …   …

موضوع دانلود : پاورپوینت در مورد کارکردهای قرآن در نظام سلامت(علوم پزشکی)- 28 اسلاید – پاورپوینت ,در ,مورد, کارکردهای, قرآن, در, نظام سلامت,علوم پزشکی,,قرآن و پزشکی ,رویکردها ی ,قرآن و عترت, کارکرد,های, قرآن ,در ,حوزه ,بهداشت, و, پیشگی


مقدمه: رویکردها ی قرآن و عترت الف: رویکرد حق گرایی (دلایل و…) ب: رویکرد علم گرایی (تطبیق) ج: رویکرد کارکرد گرایی تذکر: جمع هر سه رویکردها ممکن است.   اول: کارکردهای قرآن در حوزه بهداشت و پیشگیری الف ـ در حوزه بهداشت جنسی ب ـ در حوزه بهداشت جسمی ج ـ در حوزه بهداشت روانی (نمونه‌ها) دوم: کارکردهای درمانی قرآن الف: درمان جسمی ب: درمان روحی و روانی ج) درمان دردهای اجتماعی د) تاریخ پزشکی سوم: کارکردهای قرآن در حوزه سلامت (توان‌بخشی) پنجم: کارکردهای قرآن در حوزه  اخلاق پزشکی ششم: کارکردهای قرآن در حوزه احکام پزشکی هفتم: تعامل قرآن و علوم پزشکی هشتم: آسیب‌شناسی طب نهم: نظریه‌پردازی علمی قرآن … …

موضوع دانلود : پاورپوینت سقف های پشت بام – ,پاورپوینت, سقف, های ,پشت بام,


سقف یا پشت بام  سقف یکی از مهمترین بخشهای هر ساختمانی است و انواع مختلفی دارد. به همراه نوع عایقهای پشت بام، مکان آن هم باید در نظر گرفته شود. نصب و راه اندازی سقف نیز باید کار آسانی باشد. علاوه بر این، دوام پوششهای پشت بام نیز دارای اهمیت است. شرایط آب و هوایی منطقه در انتخاب آن نقش مهمی دارد. بنا بر این، الزامات زیادی باید در نظر گرفته شود که ممکن است ‌انتخاب یک عایق پشت بام از میان عایقهای متعدد موجود در بازار، گیج کننده باشد. اجازه دهید نگاهی به گزینه‌های موجود پوشش پشت بام بیاندازیم و سعی کنیم آنها را محدودتر سازیم. بام و اقلیم بام یک ساختمان تاثیرپذیرترین جزء آن در برابر عوامل اقلیمی به شمار می‌رود. بام با ساطع نمودن اشعه با طول موج بلند از خود سریع تر و بیشتر از دیوارها گرمای خود را از دست می‌دهد.   انواع بام‌ها از لحاظ ساختار و مصالح: •    بام‌های یکپارچه یا ترکیبی سنگین •    بام‌های یک لایه یا دو لایه سبک (بام و سقف) که بوسیلهٔ هوا از هم جدا می‌شوند. •  &nbsp …

موضوع دانلود : پاورپوینت در موردروشهای پیشگیری از بارداری -قرص های ترکیبی -آمپول ترکیبی-قرص دوران شیر دهی-ای یو دی -بستن لوله های رحمی -… -47 اسلاید – پاورپوینت, در, مورد,روشهای,پیشگیری, از, بارداری,قرص ,های, ترکیبی ,آمپول ترکیبی,قرص, دوران ,شیر دهی,ای یو دی,بستن ,لوله های رحمی,چگونگی, استفاده ,ا


    قرصهای ترکیبی پیشگیری از بارداری   مکانیسم عمل -جلوگیری از تخمک گذاری   -تاثیر بر مخاط داخلی رحم (آندومتر)   -ایجاد اشکال در ورود اسپرم به داخل رحم به دلیل افزایش ضخامت موکوس سرویکس   -جلوگیری از لقاح با تاثیر بر حرکات لوله های رحم   اثر بخشی 98درصد است عوارض شایع و چگونگی برخورد با آن ها   1- افزایش وزن 2- لکه بینی و خونریزی بین قاعدگی ها 3- حساسیت پستان ها 4- سردرد های خفیف 5- تهوع شیوه استفاده از قرص های ترکیبی تذکرهای حین مصرف آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری مکانیسم عمل عوارض شایع عوارض شایع زمان شروع استفاده از آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری قرص پیشگیری از بارداری  دوران شیر دهی مکانیسم عمل زمان شروع و استفاده از لاینسترنول چگونگی استفاده از لاینسترنول فراموشی مصرف لاینسترنول آمپول دپومدروکسی پروژسترون استات مکانیسم عمل زمان شروع استفاده از DMPA ای یو دی A  380     TCU   توضیح روش عوارض شایع زمان شروع استفاده از IUD بستن لوله های رحمی مکانسیم …

موضوع دانلود : پاورپوینت در موردروشهای پیشگیری از بارداری -قرص های ترکیبی -آمپول ترکیبی-قرص دوران شیر دهی-ای یو دی -بستن لوله های رحمی -… -47 اسلاید – پاورپوینت, در, مورد,روشهای,پیشگیری, از, بارداری,قرص ,های, ترکیبی ,آمپول ترکیبی,قرص, دوران ,شیر دهی,ای یو دی,بستن ,لوله های رحمی,چگونگی, استفاده ,ا


    قرصهای ترکیبی پیشگیری از بارداری   مکانیسم عمل -جلوگیری از تخمک گذاری   -تاثیر بر مخاط داخلی رحم (آندومتر)   -ایجاد اشکال در ورود اسپرم به داخل رحم به دلیل افزایش ضخامت موکوس سرویکس   -جلوگیری از لقاح با تاثیر بر حرکات لوله های رحم   اثر بخشی 98درصد است عوارض شایع و چگونگی برخورد با آن ها   1- افزایش وزن 2- لکه بینی و خونریزی بین قاعدگی ها 3- حساسیت پستان ها 4- سردرد های خفیف 5- تهوع شیوه استفاده از قرص های ترکیبی تذکرهای حین مصرف آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری مکانیسم عمل عوارض شایع عوارض شایع زمان شروع استفاده از آمپول ترکیبی پیشگیری از بارداری قرص پیشگیری از بارداری  دوران شیر دهی مکانیسم عمل زمان شروع و استفاده از لاینسترنول چگونگی استفاده از لاینسترنول فراموشی مصرف لاینسترنول آمپول دپومدروکسی پروژسترون استات مکانیسم عمل زمان شروع استفاده از DMPA ای یو دی A  380     TCU   توضیح روش عوارض شایع زمان شروع استفاده از IUD بستن لوله های رحمی مکانسیم …

دانلود : پاورپوینت در مورد پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی -32 اسلاید – پاورپوینت ,در, مورد ,پوشش ,های, کامپوزیتی, زمینه ,فلزی, حاوی, ذرات, سرامیکی, دمای, الکترولیت, خواص, سایشی, پوشش,رسوب دهی ,الکتریکی , Ni,WC,روش ,های, تو

بنام خدا

عنوان: پاورپوینت در مورد پوشش های کامپوزیتی زمینه فلزی حاوی ذرات سرامیکی -32 اسلاید

دسته بندی: فنی و مهندسی

نشان شده با : پاورپوینت ,در, مورد ,پوشش ,های, کامپوزیتی, زمینه ,فلزی, حاوی, ذرات, سرامیکی, دمای, الکترولیت, خواص, سایشی, پوشش,رسوب دهی ,الکتریکی , Ni,WC,روش ,های, تو


فهرست —مقدمه —پوشش های کامپوزیتی —آبکاری کامپوزیتی —کاربرد —پوشش های کامپوزیتی Ni-WC —جمع بندی     روش های تولید   —پاشش حرارتی —رسوب بخار فیزیکی —رسوب بخار شیمیایی —جوشکاری —رسوب دهی الکتریکی     پایداری پراکندگی سیستم های کلوئیدی روش های فیزیکی پراکندگی سیستم های کلوئیدی   دمای الکترولیت جریان   خواص سایشی پوشش     و سایر عناوین و توضیحات و تصاویر … …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.