دانلود پایان نامه چالش های مدیریتی توسعه سیستم حمل و نقل پایدار شهر تهران

دانلود پایان نامه چالش های مدیریتی توسعه سیستم حمل و نقل پایدار شهر تهران

دانلود پایان نامه چالش های مدیریتی توسعه سیستم حمل و نقل پایدار شهر تهران

موضوع: دانلود پایان نامه چالش های مدیریتی توسعه سیستم حمل و نقل پایدار شهر تهران
فرمت:پایان نامه
تعداد صفحه: 144…

فایل با موضوع دانلود پایان نامه چالش های مدیریتی توسعه سیستم حمل و نقل پایدار شهر تهران از کادر آبی رنگ در بالا قابل دانلود کردن هست

دانلود پایان نامه برنامه ریزی توسعه راهبردی-ساختاری شهر زابل با رویکرد توسعه پایدار

دانلود پایان نامه برنامه ریزی توسعه  راهبردی-ساختاری شهر زابل با رویکرد توسعه پایدار

دانلود پایان نامه برنامه ریزی توسعه راهبردی-ساختاری شهر زابل با رویکرد توسعه پایدار

موضوع: دانلود پایان نامه برنامه ریزی توسعه راهبردی-ساختاری شهر زابل با رویکرد توسعه پایدار
فرمت: pdf
تعداد صفحه: 214
سال دفاع: 1389
دانشگاه هنر اصفهان…

فایل با موضوع دانلود پایان نامه برنامه ریزی توسعه راهبردی-ساختاری شهر زابل با رویکرد توسعه پایدار از کادر آبی رنگ در بالا قابل دانلود کردن هست

نقش مرزهاي هوايي در مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران…

نقش مرزهاي هوايي در مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران...

نقش مرزهاي هوايي در مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران…

 فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
چکیده1
فصل اول کلیات تحقیق2
1-1 مقدمه3
1-2 بيان مسأله4
1-3 مساله تحقيق4
1-4 فرضيه ها4
1-5 سوابق مربوط5
1-6 اهداف تحقيق5
1-7 ضرورت تحقيق5
1-8 روش تحقيق6
1-9 محدوده مورد مطالعه7
1-10 بهره وران تحقيق7
1-11 واژه ها و مفاهيم7
1-12 محدوديتهاي تحقيق7
فصل دوم مبانی نظری تحقیق8
2-1 مقدمه9
2-2 مبانی نظری9
2-3 انواع خطوط مرزی زمینی10
2-4 خطوط مرزی دریایی10
2-5 حمل ونقل: مسافرت هوائی، زمینی، دریایی، راه آهن13
2-5-1 مسافرت از طریق هوائی13
2-5-2 مسافرت…

فایل با موضوع نقش مرزهاي هوايي در مناسبات ژئوپليتيك جمهوري اسلامي ايران… از کادر آبی رنگ در بالا قابل دانلود کردن هست

نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها – مطالعه موردی بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ…..

نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها – مطالعه موردی  بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ.....

نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها – مطالعه موردی بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ…..

چکيده
از زمانی که نیازهای فراغتی شکل گرفت و شهرها برای گذران فراغت به محیطهای طبیعی و بکر روستاها توجه کردند گردشگری روستایی تشکیل شد و اکثر مدیران ارشد گردشگری برای احیای اقتصاد روستاها و رفاه جوامع محلی و همچنین رفاه شهرنشینان توجه خاصی به این بخش کردند .
در قرن بیستم گردشگری روستایی پدیده های جدیدی به محیط روستاها معرفی کرد و موجب تغییرات اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی روستاها گردید . طبیعت و منابع روستا نقش اساسی در شکل گیری این نوع…

فایل با موضوع نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی روستاها – مطالعه موردی بخش چندار شهرستان ساوجبلاغ….. از کادر آبی رنگ در بالا قابل دانلود کردن هست

نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود….

نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود....

نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه.. 2
1-2. بیان مسئله.. 5
1-3. سوال تحقیق.. 6
1-4. اهداف تحقیق.. 6
1-5. فرضیات تحقیق.. 6
1-6. سوابق تحقیق.. 6
1-7. قلمرو تحقیق.. 7
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
2 -1. سیل.. 10
2-2. جریان رودخانه ای.. 10
2-3. رابطه بین جریان رودخانه ای و متغیر های بستر رودخانه 10
2-4. عوامل موثر در بروز سیل.. 11
2-5. علل وقوع و تشدید سیلاب.. 11
2-5-1. عوامل ناشی از شرایط طبیعی. 11
2-5-1-1عوامل اقلیمی. 11
2-5-1-2 شرایط توپوگرافی. 12
2-5-1-3 عوامل حوضه‎ای….

فایل با موضوع نقش شیب و پوشش گیاهی در سیل خیزی حوضه‎ی ذیلکی رود…. از کادر آبی رنگ در بالا قابل دانلود کردن هست

بررسي قالي‌هاي طرح درختي در موزه‌ آستان قدس رضوي….

بررسي قالي‌هاي طرح درختي  در موزه‌ آستان قدس رضوي....

بررسي قالي‌هاي طرح درختي در موزه‌ آستان قدس رضوي….

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- كليات طرح تحقيق..1
مقدمه…2
1-2- تعريف، بيان ضرورت و اهميت مسئله‌ي پژوهش.. 3
1-3- سابقه، پيشينه و ادبيات نظري پژوهش… 4
1-4- پرسش‌هاي پژوهش..7
1-5- فرضيه‌هاي پژوهش…7
1-6- اهداف و ارزش نظري پژوهش…………….. 7
1-7- روش‌ها و فنون اجرايي پژوهش…………… 8
1-8- محدوديت‌هاي پژوهش…………………… 8
فصل دوم- كلياتي درباره تاريخچه موزه آستان قدس رضوي و بررسي نقش طرح درختي ……………………………. 9
2-1- تاريخچه موزه آستان قدس…

فایل با موضوع بررسي قالي‌هاي طرح درختي در موزه‌ آستان قدس رضوي…. از کادر آبی رنگ در بالا قابل دانلود کردن هست

تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک….

تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک....

تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک….

چکیده
موضوع این پژوهش تحلیل محتوای صفحات دینی فیس بوک است و طی آن تلاش شده است تا با توجه به اهمیت فیس بوک در فضای مجازی و همچنین جایگاه دین در زندگی ساختار صفحات دینی در فضای فیس بوک واکاوی شود. وجود صفحات متعدد دینی این سوال را مطرح میکند که محتوای مطالب صفحات دینی در فضای فیس بوک چگونه است؟
این پژوهش به روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه صفحات دینی فارسی زبان فیس بوک است که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی به آنها دست…

فایل با موضوع تحلیل محتوایی صفحات دینی فیسبوک…. از کادر آبی رنگ در بالا قابل دانلود کردن هست

نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در شبکه‌ی ارتباطی راه‌های استان گیلان….

نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در شبکه‌ی ارتباطی راه‌های استان گیلان....

نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در شبکه‌ی ارتباطی راه‌های استان گیلان….

 فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه…..3
فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….5
1-1بیان مسئله……6
1-2سؤال تحقیق7
1-3فرضیه‌های تحقیق7
1-4پیشینه تحقیق7
1-5اهداف تحقیق10
1-6ضرورت تحقیق10
1-7روش پژوهش11
1-8تعریف مفاهیم11
فصل دوم: مبانی نظری و مفاهیم و دیدگاه‌ها.13
2-1مفهوم جغرافیای سیاسی14
2-1-1تعاریف و دیدگاه ها16
2-1-2عوامل تأثیرگذار بر جغرافیای سیاسی17
2-1-2-1 عوامل ثابت……17
2-1-2-1-1 موقعیت…………….17
2-1-2-1-2…

فایل با موضوع نقش مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی در شبکه‌ی ارتباطی راه‌های استان گیلان…. از کادر آبی رنگ در بالا قابل دانلود کردن هست

بررسی گفتمان فیلم پارتی….

بررسی گفتمان فیلم پارتی....

بررسی گفتمان فیلم پارتی….

چکیده
تحقیق حاضر تحلیلی انتقادی از یک فیلم سیاسی-اجتماعی است، به نام پارتی. تحلیل گفتمان، یك گرایش مطالعاتی بین رشته‌ای است كه از اواسط دهه‌ی 1960 تا اواسط دهه‌ی 1970 ظهور کرده است. این گرایش به ‌دلیل بین رشته‌ای بودن، خیلی زود به‌عنوان یكی از روش‌های كیفی در حوزه‌های مختلف علوم سیاسی، اجتماعی، ارتباطات و زبان‌شناسی انتقادی مورد استقبال قرار گرفت. فیلم پارتی به دلیل برخورداری از گفتمان ناشی از مولفه ایدئولوژی و قدرت به…

فایل با موضوع بررسی گفتمان فیلم پارتی…. از کادر آبی رنگ در بالا قابل دانلود کردن هست

تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن )….

تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی  پژوهش موردی سوره  الرحمن )....

تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن )….

چکیده:
قرآن کریم را کلامی از سوی خداوند می­دانیم در جهت هدایت انسان. لذا پژوهش­های فراوانی در قالب­های بسیار متنوع در یافتن کنه کلام و ظرافت­ها و اعجاز این کلام قدسی از زمان نزول و تدوین تا کنون صورت گرفته و روش­های دقیق تحقیقی و تفسیری هم در این مسیر توسط مفسرین و علما تدوین شده است. پژوهشگران قرآنی همواره با توجه به زنده و پویا بودن معارف دینی، به ترغیب قرآن و امامان، نسبت به درک و کشف همه سطوح و لایه‌ها و نویابی ساحت‌های…

فایل با موضوع تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قرآن کریم ( مبتنی بر مدل فونتنی پژوهش موردی سوره الرحمن )…. از کادر آبی رنگ در بالا قابل دانلود کردن هست