دانلود : تحقیق آماده در مورد قولنامه و ماهیت حقوقی آن – تحقیق,تحقیق آماده,قولنامه و ماهیت حقوقی آن,فایل تحقیققولنامه,قولنامه و,و ماهیت,ماهیت,ماهیت حقوقی,حقوقی,

بنام خدا

عنوان: تحقیق آماده در مورد قولنامه و ماهیت حقوقی آن

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : تحقیق,تحقیق آماده,قولنامه و ماهیت حقوقی آن,فایل تحقیققولنامه,قولنامه و,و ماهیت,ماهیت,ماهیت حقوقی,حقوقی,

 عنوان :  قولنامه و ماهیت حقوقی آن   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 24 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   تحقیق دارای نتیجه گیری است . فهرست : مقدمه : 3 تعریف و تشریح قولنامه : 4 عمل حقوقی بودن قولنامه :. 5 انواع معاملات : 6 1- معاملات با قولنامه: 6 2- معاملات با بیع نامه یا مبایعه نامه یا فروشی نامه : 7 3- معاملات با سند رسمی : 8 تفاوت قولنامه با مبایعه نامه 9 اعتبار قولنامه در دادگاه : 9 وجه التزامی (اجباری) در قولنامه : 10 دقت نظر طرفین در تنظیم قولنامه 11 نمایند، طرف دیگر چه حقی دارد؟ 13 معامله معارض با قولنامه : 14 قولنانه وماهیت حقوقی آن : 19 نتیجه گیری 22 منابع : 22 مقدمه : در روزگار ما بحث مربوط به وعده بیع یا قولنامه از مسائل بحث برا …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود : تحقیق آماده در مورد بررسي احكام معاملات اشخاص ممنوع المعامله – تحقیق,تحقیق آماده,بررسي احكام معاملات اشخاص ممنوع المعامله,فایل تحقیقبررسي,بررسي احكام,احكام,احكام معاملات,معاملات,معاملات اشخاص,اشخاص,اش

بنام خدا

عنوان: تحقیق آماده در مورد بررسي احكام معاملات اشخاص ممنوع المعامله

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : تحقیق,تحقیق آماده,بررسي احكام معاملات اشخاص ممنوع المعامله,فایل تحقیقبررسي,بررسي احكام,احكام,احكام معاملات,معاملات,معاملات اشخاص,اشخاص,اش

 عنوان :  بررسي احكام معاملات اشخاص ممنوع المعامله   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 14 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   تحقیق دارای نتیجه گیری است . فهرست : مقدمه : 3 بخش يك : اشخاص ممنوع المعامله 4 الف – تعاريف 4 1- الف – محجورين 4 2- الف – ممنوع المعامله 5 ب – مبناي قانوني ممنوعيت 6 ج – آيا برقراري ممنوعيت، يك اقدام تأميني است؟ 7 د – آيا حكم ممنوعيت معامله، مصداق محروميت از حقوق اجتماعي است؟ 8 هـ – آيا حكم ممنوع المعامله به متعامل نيز قابل تسري است؟ 8 بخش دوم : حكم معاملات شخص ممنوع المعامله 9 الف – نهي در اين گونه معاملات موجب فساد نيست؛ 10 ب – قاعده التزام به مفاد عقد 12 ج – اصل صحت 13 نتيجه گیری 13 منابع 14 مقدمه : اعمال حقوقي به دو گروه م …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود : تحقیق آماده در مورد برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد – تحقیق,تحقیق آماده,برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد,فایل تحقیقبرابري,برابري يا,يا عدم,عدم برابري,برابري,برابري ديه,ديه زن,زن و,

بنام خدا

عنوان: تحقیق آماده در مورد برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : تحقیق,تحقیق آماده,برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد,فایل تحقیقبرابري,برابري يا,يا عدم,عدم برابري,برابري,برابري ديه,ديه زن,زن و,

 عنوان :  برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 42 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   تحقیق دارای نتیجه گیری است .   ★    برای تحقیق پیشنهادات ارائه شده است . فهرست : چکیده 3 مقدمه 3 ۱- زمان مسئوليت كيفرى 5 ۲- اعتبار شهادت زن در اثبات دعوى و جرم 5 ۳- قصاص 6 ۴- ديه 6 مبانى حكم ديه‏و مقررات متفاوت آن‏در مورد زن و مرد در قانون‏مجازات 8 طبق ماده ۵ قانون مسئوليت مدنى: 9 طبق ماده‏۶ همان قانون: 9 فصل يكم، برابرى ديه زن و مرد 11 روايات تشريع ديه 11 اصول و قواعد كلى اسلامى 13 فصل دوم : نقد و بررسى ديدگاه نابرابرى ديه زن و مرد 15 يكم . روايات 16 دسته نخست، روايات نابرابرى ديه زن و مرد با دلالت مطابقى 17 دست …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود : تحقیق آماده در مورد بررسی جرم قاچاق کالا – تحقیق,تحقیق آماده,بررسی جرم قاچاق کالا,فایل تحقیقبررسی,بررسی جرم,جرم قاچاق,قاچاق,کالا,بررسی,بررسی جرم,جرم قاچاق,قاچاق,کالا,

بنام خدا

عنوان: تحقیق آماده در مورد بررسی جرم قاچاق کالا

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : تحقیق,تحقیق آماده,بررسی جرم قاچاق کالا,فایل تحقیقبررسی,بررسی جرم,جرم قاچاق,قاچاق,کالا,بررسی,بررسی جرم,جرم قاچاق,قاچاق,کالا,

 عنوان :  بررسی جرم قاچاق کالا   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 8 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : مقدمه : 3 اما منظور از قاچاق گمركي چيست ؟ 3 قوانين حاكم بر قاچاق گمركي : 4 ضمانت اجراي جرم قاچاق گمركي : 4 مقابله اداري – اجرايي : 5 قابليت تجديد نظر خواهي تصميمات و اقدامات مراجع اداري : 5 نهادهاي اداري مسئول اعمال واكنش هاي كيفري – اداري (بحث صلاحيت ): 6 مقابله قضايي با جرائم قاچاق گمركي : 6 مقدمه : جرم قاچاق كالا يكي از اقسام و مصاديق قاچاق محسوب مي شود ، لذا لازم است قبل از پرداختن به توصيف قاچاق كالا ، بدواً تعريفي از مفهوم عام قاچاق ارائه گردد:
عموماً قانونگذار قبل از تعيين مجازات نسبت به فعل يا ترك فعلي كه مورد نهي قرار داده ، ابتدا تعريف منحصر و اجمالي از عملي كه بد …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود : تحقیق آماده در مورد نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاك – تحقیق,تحقیق آماده,نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاك ,فایل تحقیقنقدی,نقدی بر,بر عملکرد,عملکرد,عملکرد سازمان,سازمان,سازمان ث?

بنام خدا

عنوان: تحقیق آماده در مورد نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاك

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : تحقیق,تحقیق آماده,نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاك ,فایل تحقیقنقدی,نقدی بر,بر عملکرد,عملکرد,عملکرد سازمان,سازمان,سازمان ث?

 عنوان :  نقدی بر عملکرد سازمان ثبت در تعامل با دلالان املاك    فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 8 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  بخشی از متن : سازمان ثبت نمونه اسنادی راجع به انتقال مال غیر منقول تهیه ودر اختیار بنگاههای معاملات ملکی قرار داده است. در سر برگ نمونه قرارداد نام سازمان ثبت و اداره کل امور اسناد و سردفتران نیز دیده می شود.!!
سازمان ثبت با این اقدام مهر تاییدی برعملکرد غیر قانونی دلالان معاملات ملکی زده است که برخلاف قوانین ثبتی مبادرت به معامله و انتقال مال غیر منقول می نمایند و این موضوع با وظایف و رسالت آن سازمان هماهنگ نیست.
در قانون راجع به دلالان و آیین نامه دلالان معاملات ملکی و سایر قوانین هیچ اختیار ی برای دلالان در تنظیم سند راجع به معامله پیش بینی نشده است با توجه …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود : تحقیق آماده در مورد بررسي فقهي حقوقي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي – تحقیق,تحقیق آماده,بررسي فقهي حقوقي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي,فایل تحقیقبررسي,بررسي فقهي,فقهي,فقهي حقوقي,حقوقي,حقوقي قانون,قانون,قان

بنام خدا

عنوان: تحقیق آماده در مورد بررسي فقهي حقوقي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : تحقیق,تحقیق آماده,بررسي فقهي حقوقي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي,فایل تحقیقبررسي,بررسي فقهي,فقهي,فقهي حقوقي,حقوقي,حقوقي قانون,قانون,قان

 عنوان :  بررسي فقهي حقوقي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 14 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   تحقیق دارای نتیجه گیری است . فهرست : مقدمه 3 مروري بر نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در حقوق ايران 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب آبان 77 5 مباني فقهي قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي 7 مقصود از حبس چيست ؟ 7 شيوه رسيدگي به اعسار در بيان فقها 8 تاثير نوع دين در رسيدگي به اعسار 10 نتيجه گيري 13 مقدمه : تامين امنيت اقتصادي و جلوگيري از سوء استفاده و حيف و ميل اموال مردم توسط سودجويان همواره از دغدغه‌هاي قانونگذار بوده است و براي واداشتن بدهكاران متمكن كه از اداي دين خودداري مي‌نمايند گاهي به حبس يا بازداشت نيز متوسل مي‌شده …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود : تحقیق آماده در مورد ترادف در قرآن کریم – تحقیق,تحقیق آماده,ترادف در قرآن کریم,فایل تحقیقترادف,ترادف در,در قرآن,قرآن,کریم,

بنام خدا

عنوان: تحقیق آماده در مورد ترادف در قرآن کریم

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : تحقیق,تحقیق آماده,ترادف در قرآن کریم,فایل تحقیقترادف,ترادف در,در قرآن,قرآن,کریم,

 عنوان :  ترادف در قرآن کریم   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 15 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   تحقیق دارای نتیجه گیری است . فهرست : چکیده 3 مقدمه 3 طرح مسئله 4 پیشینه ترادف 4 تعریف ترادف در لغت 5 ترادف در اصطلاح 6 ادله وجود یا عدم ترادف 6 ادله منکران ترادف 7 حلف – قسم 10 بحر- یم 11 ادله معقدان به ترادف 13 سرچشمه پیدایش الفاظ مترادف 13 نتیجه گیری 14 منابع 14 چکیده : ترادف یکی از موضوعات مبحث الفاظ اصول فقه و منطق و نیز یکی از موضوعات مورد بحث در فقه‌اللغه و علم الدلاله به شمار می رود. دانشمندان علوم قرآنی مباحث مربوط به ترادف را از این علوم وام گرفته و بر واژگان قرآنی تطبیق کرده اند و از رهگذر آن دانش «ترادف در قرآن» را سامان داده‌اند. به همین …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود : تحقیق آماده در مورد تنقیح مناط – تحقیق,تحقیق آماده,تنقیح مناط ,فایل تحقیقتنقیح,تنقیح مناط,مناط,تنقیح,تنقیح مناط,مناط,

بنام خدا

عنوان: تحقیق آماده در مورد تنقیح مناط

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : تحقیق,تحقیق آماده,تنقیح مناط ,فایل تحقیقتنقیح,تنقیح مناط,مناط,تنقیح,تنقیح مناط,مناط,

 عنوان :  تنقیح مناط    فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 15 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  فهرست : چکیده: 3 مقدمه 3 اشاره 4 کاربرد تنقیح مناط در جغرافیای علوم و علت وسعت آن 6 تنقیح مناط دریچه ای به عقلانیت دینی 6 تعریف تنقیح مناط 7 حجیت تنقیح مناط 8 محدوده ی حجیت سیره ی عقلاء : 8 دلیل حجیت سیره: 9 عرف ، منبعی در کشف مجهولات 9 اصالت عرف یا اصالت علم 10 فرق تنقیح با مستنبط العله 10 للقیاس اربعه اركان: 11 اشکال اول: 12 اشکال دوم : 12 تفاوت اساسی 12 اقسام تنقیح مناط از منظر اعتبار 13 اشتراط قطعیت 13 پی نوشت : 14 منابع : 14 چکیده : تنقیح مناط از موثرترین قواعد اصولی است که در برخورد با مسائل فقهی از خاستگاه عقلانیت دینی، ایفای نقش می کند. عدم وضوح کارکرد این قاعده و جایگاه …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود : تحقیق آماده در مورد احکام معامله در قرآن – تحقیق,تحقیق آماده,احکام معامله در قرآن,فایل تحقیقاحکام,احکام معامله,معامله,معامله در,قرآن,

بنام خدا

عنوان: تحقیق آماده در مورد احکام معامله در قرآن

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : تحقیق,تحقیق آماده,احکام معامله در قرآن,فایل تحقیقاحکام,احکام معامله,معامله,معامله در,قرآن,

 عنوان :  احکام معامله در قرآن   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 12 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی  بخشی از متن : قرآن کتابی است مبتنی بر دانش الهی که برای گسترش اندیشمندی و ایجاد عبرت در خردمندان به نحوی بیان می‏شود که شنونده یا خواننده آن را دنبال کند.
این کتاب آسمانی، گاه در بیان حوادث مهمی است که در زندگی بشری دارای نقش اساسی است و تحلیل و بررسی‏هایی که راجع به مسائل گوناگون در قرآن صورت گرفته است بر مبنای معیارهای الهی است که از جمله ویژگیهای قرآن است. مطالب قرآنی از یک جذابیت بیانی و سادگی و در عین حال عمیق برخوردار است و این روش تصویرگری، در مفاهیم قرآنی حتی اصول اعتقادی را به زیبایی در بر می‏گیرد.قرآن برخوردار از جایگاه بسیار مؤثری در القاء مفاهیم و ایجاد زمینه جذب افکار و ارواح می‏باش …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

دانلود : تحقیق آماده در مورد قانون و نظام حقوقی از نگاه شهید مدرس – تحقیق,تحقیق آماده,قانون و نظام حقوقی از نگاه شهید مدرس,فایل تحقیققانون,قانون و,و نظام,نظام,نظام حقوقی,حقوقی,حقوقی از,از نگاه,نگاه,نگاه شهید,ش

بنام خدا

عنوان: تحقیق آماده در مورد قانون و نظام حقوقی از نگاه شهید مدرس

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : تحقیق,تحقیق آماده,قانون و نظام حقوقی از نگاه شهید مدرس,فایل تحقیققانون,قانون و,و نظام,نظام,نظام حقوقی,حقوقی,حقوقی از,از نگاه,نگاه,نگاه شهید,ش

 عنوان :  قانون و نظام حقوقی از نگاه شهید مدرس   فرمت : doc – ورد 2003 ( قابل ویرایش و اجرا در کلیه آفیس ها )   تعداد صفحات : 10 صفحه – صفحه آرایی شده آماده چاپ ، صحافی و ارائه   فونت های استفاده شده : b titr و  b trafic (دانلود فونت های مورد نیاز)   پشتیبانی  :   09393453403 – 24 ساعته پاسخگو شما عزیزان هستیم – محمدی    ★   تحقیق دارای نتیجه گیری است . فهرست : مقدمه 3 قانون و مدرس : 3 مجلس و مردم : 4 قوانین حقوقی ، سیستم قضایی و مدرس : 5 نقش مدرس در قانونگذاری ایران : 7 نتیجه گیری : 8 منابع : 10 مقدمه : گرچه ، سخن از مدرس ، سخن از یک مکتب فکری در عرصه های فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی و حقوقی ، با توجه به جامعیت فکری و وسعت گفتمان نظری وی است ، لکن در خصوص نگاه ایشان به قانون ، نظام حقوقی و اندیشه های حقوقی و نقش وی در تحول و تطور سیستم قضایی و قانونی کشور کم تر صحبت شده و محل تامّل و تدبّر است . این مقاله بر آن است کوتاه نگاهی اجمالی و گذرا بر این بعد مهم نظری و …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.