موضوع دانلود : دانلود کتاب حسابداری صنعتی 1 (پایان نامه) فارسی –

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 1 (پایان نامه) فارسی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 1 (پایان نامه) فارسی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 1 فصل سوم بصورت فایل
منتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

موضوع: حسابداری صنعتی 1
تعداد صفحات: 180
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پی دی اف PDF (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶

—————————————–
کاربران…

موضوع دانلود : دانلود کتاب حسابرسي (2) رشته حسابداری فارسی –

دانلود کتاب حسابرسي (2) رشته حسابداری فارسی

دانلود کتاب حسابرسي (2) رشته حسابداری فارسی

دانلود کتاب حسابرسي (2) رشته حسابداری بصورت فایل
منتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : پرويزگلستاني–اميرعلي خان خليلي
موضوع: کتاب حسابرسي (2) رشته حسابداری
تعداد صفحات: 180
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پی دی اف PDF (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65…

موضوع دانلود : دانلود کتاب حسابداري پيشرفته 2 رشته حسابداري فارسی –

دانلود کتاب حسابداري پيشرفته 2  رشته حسابداري فارسی

دانلود کتاب حسابداري پيشرفته 2 رشته حسابداري فارسی

دانلود کتاب حسابداري پيشرفته 2 بصورت فایل
منتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : دكترحسين كرباسي يزدي
موضوع: حسابداري پيشرفته 2
تعداد صفحات: 315
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پاورپوینت PPT (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…

موضوع دانلود : دانلود کتاب حسابداری صنعتی 2 مقدم فارسی –

دانلود کتاب حسابداری  صنعتی  2 مقدم فارسی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 2 مقدم فارسی

دانلود کتاب حسابداری صنعتی 2 مقدم بصورت فایل
منتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : مقدم
موضوع: حسابداری صنعتی 2
تعداد صفحات: 290
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پاورپوینت PPT

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…

موضوع دانلود : دانلود کتاب مفاهيم حسابداري صنعتي فارسی –

دانلود کتاب مفاهيم حسابداري صنعتي فارسی

دانلود کتاب مفاهيم حسابداري صنعتي فارسی

دانلود کتاب مفاهيم حسابداري صنعتي بصورت فایل
منتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

موضوع: مفاهيم حسابداري صنعتي
تعداد صفحات: 180
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پی دی اف PDF (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…

موضوع دانلود : دانلود کتاب حسابداري صنعتي يك مؤلف : دكتر محمد عرب مازار يزدي فارسی –

دانلود کتاب حسابداري صنعتي يك مؤلف : دكتر محمد عرب مازار يزدي فارسی

دانلود کتاب حسابداري صنعتي يك مؤلف : دكتر محمد عرب مازار يزدي فارسی

دانلود کتاب حسابداري صنعتي يك مؤلف : دكتر محمد عرب مازار يزدي بصورت فایل
منتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : دكتر محمد عرب مازار يزدي
موضوع: حسابداري صنعتي يك مؤلف : دكتر محمد عرب مازار يزدي
تعداد صفحات: 180
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پی دی اف PDF (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و…

موضوع دانلود : دانلود کتاب مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني فارسی –

دانلود کتاب مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني فارسی

دانلود کتاب مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني فارسی

دانلود کتاب مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني بصورت فایل
منتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : پیام نور
موضوع: مديريت مالي 1 رشته هاي حسابداري و مديريت بازرگاني
تعداد صفحات: 180
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پی دی اف PDF (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل…

موضوع دانلود : دانلود سمینار مسائل مالی ، پول شویی فارسی –

دانلود سمینار مسائل مالی ، پول شویی  فارسی

دانلود سمینار مسائل مالی ، پول شویی فارسی

دانلود سمینار مسائل مالی ، پول شویی بصورت فایل
منتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

موضوع: سمینار مسائل مالی ، پول شویی
تعداد صفحات: 315
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پاورپوینت PPT (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…

موضوع دانلود : دانلود سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی فارسی –

دانلود سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی  فارسی

دانلود سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی فارسی

دانلود سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی بصورت فایل
منتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

موضوع: سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی
تعداد صفحات: 315
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پاورپوینت PPT (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…

موضوع دانلود : دانلود کتاب مديريت مالي 2 تاليف : دكتر مهدي تقوي فارسی –

دانلود کتاب مديريت مالي 2 تاليف : دكتر مهدي تقوي فارسی

دانلود کتاب مديريت مالي 2 تاليف : دكتر مهدي تقوي فارسی

دانلود کتاب مديريت مالي 2 بصورت فایل
منتشر کننده بازار ایرانی | آپلود ۱۳۹۶
 

تأليف : دكتر مهدي تقوي
موضوع: مدیریت مالی 2
تعداد صفحات: 616
فرمت محتویات داخل پکیج:

—– پاورپوینت PPT (قابل ویرایش)

زبان: فارسی
کیفیت: عالی – درجه یک
استاندارد: دانشگاهی
تایید شده: توسط اساتید داشگاه آزاد و پیام نور
قابل استفاده: برای دانشجویان ، محققان ، دانش آموزان و علاقمندان
حجم فایل بدون فشرده سازی: 65 مگابایت
تاریخ انتشار:…