فایل دانلودی: طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل…. – فیزیک

طراحی و ساخت یک دستگاه پلاسمای کانونی بسیار کوچک قابل حمل…. فهرست مطالب  فصل اول: عملکرد پلاسمای کانونی ۱ ۱- مقدمه: ۲ ۱-۱ دستگاه پلاسمای کانونی: ۲ ۱-۲ کاربرد های …

Read More

فایل دانلودی: بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III… – فیزیک

بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی ۷ تا ۱۵ طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III… فهرست مطالب …

Read More

فایل دانلودی: تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین… – فیزیک

تأثیر آسیب دیدگی میله سوخت بر روند پیشرفت حوادث سنگین… فهرست مطالب عنوانصفحه فصل اول: کلیات۲ ۱-۱ مقدمه۳ ۱-۲ اجزای مختلف راکتورهای هسته‏ای۴ ۱-۳ راکتورهای هسته ای قدرت۸ ۱-۴ انواع …

Read More

فایل دانلودی: شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX…. – فیزیک

شبیه سازی قلب راکتور VVER-1000 و محاسبه ضریب تکثیر قلب با استفاده از کد محاسباتی MCNPX…. فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول مقدمه ….۱ فصل دوم نوترون و برهمکنش آن …

Read More

فایل دانلودی: تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي در سواحل بابلسر… – فیزیک

تخمين امواج بلند ناشي از عبور چرخندهاي هواشناسي در سواحل بابلسر… چکیده آشفتگی سطح دریا به هنگام عبور توفان معلول دو علت است. علت اول بادهای توفانی است که با …

Read More

فایل دانلودی: بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز… – فیزیک

بررسي درهم تنيدگي اتم و فوتون با رهيافت مدل جينز كامينگز…  چکیده در سالهای اخیر کاربردی از مکانیک کوانتومی که نظریه اطلاعات کوانتومی نامیده می شود، توجه بسیاری را به …

Read More