موضوع دانلود : راهنمای کامل و حل المسائل اصول حسابداری 1(براساس کتاب مقدم و شفیع زاده) – حل المسائل اصول حسابداری 1

راهنمای کامل و حل المسائل اصول حسابداری 1(براساس کتاب مقدم و شفیع زاده)

این فایل راهنمای کامل و حل المسائل اصول حسابداری 1 بر اساس کتاب مقدم و شفیع زاده است مخصوص دانشجویان دانشگاه پیام نور و 280 صفحه می باشد(فایل بصورت pdf  می باشد) شامل:
* نکات مهم و چکیده هر فصل
* نمونه سوالات امتحانی با جواب
* حل کامل تمرینات هر فصل به صورت تشریحی…