موضوع دانلود : دانلود کتاب (صمور هندی )کنز الذهب –

دانلود کتاب (صمور هندی )کنز الذهب

دانلود کتاب (صمور هندی )کنز الذهب

معرفی کتاب:(صمور هندی )کنز الذهب
ﺍﺑﻦ ﻭﺣﺸﯿﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﺳﺖ ﻭﻃﻠﺴﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﻭﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﻮﻟﻔﺎﺕ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻢﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍاﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩرﺭ اﺍﯾﻦ ﺑﺎﺏ ﻧﻮﺷﺘﻪﮐﻪ اﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺍﻟﮑﺒﯿﺮ ,ﮐﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﺤﺮﺍﻟﺼﻐﯿﺮ, ﮐﺘﺎﺏ ﺩﻭﺍﺭ ﻋﻠﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﻨﺒﻂ ﻭ …… ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﺍﺯ ﻃﻠﺴﻢ ﻭ ﺳﺤﺮ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﻗﻮﯼﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺍﺯ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﺏ…

موضوع دانلود : مقاله نگاهی به روابط سیاسی آشور و ماد –

مقاله نگاهی به روابط سیاسی آشور و ماد

مقاله نگاهی به روابط سیاسی آشور و ماد

معرفی کتاب:نگاهی به روابط سیاسی آشور و ماد
دانش معاصر ما در ارتباط با مادها و روابط سیاسی آنها با قوم آشور عموماً بر اساس کتبی آشوری است. این متون شامل (نوشته های شاهی،نامه های اداری،وقایع نامه ها،عهدنامه ها، فالنامه ها و یا حتی متون ادبی یا آیینی هستند.نوشتهای شاهی و متون ادبی و آیینی)غالباً جنبه تبلیغاتی داشته و منظور آنها در ریشه-بن-بیخ وصف و تحسین کامیابی های نظامی شاهان آشوری بوده است.مسلماً این نوع متون مسایل تاریخی را از نقطه نظر…

موضوع دانلود : All About History Iconic Moments In Politics – Biographies,Memoirs,History

All About History Iconic Moments In Politics

All About History Iconic Moments In Politics

Title: All About History Iconic Moments In Politics | Author(s): Ross Hamilton | Publisher: Future Publishing | Year: 2017 | Language: English | Pages: 148 | Size: 48 MB | Extension: pdf
 
In Iconic Moments in Politics you’ll see some of the most important political events in history brought to life through evocative imagery and expertly written features. Spanning centuries and continents, its a must-read for any history enthusiast.
 …

موضوع دانلود : دانلود کتاب اندرز آذرباد ماراسپند –

دانلود کتاب اندرز آذرباد ماراسپند

دانلود کتاب اندرز آذرباد ماراسپند

معرفی کتاب:اندرز آذرباد ماراسپند
 موبد دوران ساسانی
نويسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:7
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

موضوع دانلود : دانلود کتاب گورستان هزاره چهارم –

دانلود کتاب گورستان هزاره چهارم

معرفی کتاب:گورستان هزاره چهارم
 
نويسنده:حکمت االه صالحی_مژگان شفیعی-بهمن فیروزمندی-نادرعلیدادی-نصیراسکندری
مترجم:
تعداد صفحات:20
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

موضوع دانلود : شباهت های تخت جمشید عصرهخامنشی و اصفهان عصرصفوی –

شباهت های تخت جمشید عصرهخامنشی و اصفهان عصرصفوی

معرفی کتاب:شباهت های تخت جمشید عصرهخامنشی و اصفهان عصرصفوی 
 
نويسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:12
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

موضوع دانلود : کتاب هزاره های گمشده 5جلد –

کتاب هزاره های گمشده 5جلد

معرفی کتاب:هزاره های گمشده
 جلد1:

جلد2:

جلد3:

جلد4:

جلد5:

نويسنده:پرویزرجبی
مترجم:
تعداد صفحات:1700
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

موضوع دانلود : مقاله آجرهای منقوش عصر آهن پایانی ماد شرقی –

مقاله آجرهای منقوش عصر آهن پایانی ماد شرقی

مقاله آجرهای منقوش عصر آهن پایانی ماد شرقی

معرفی کتاب:آجرهای منقوش عصر آهن پایانی ماد شرقی
 
نويسنده:مهرداد ملک زاده
مترجم:
تعداد صفحات:28
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

موضوع دانلود : مقاله باستان سنجی آجرهای لعابدار عصر هخامنشیان –

مقاله باستان سنجی آجرهای لعابدار عصر هخامنشیان

مقاله باستان سنجی آجرهای لعابدار عصر هخامنشیان

معرفی کتاب:باستان سنجی آجرهای لعابدار عصر هخامنشیان 
نويسنده:
مترجم:
تعداد صفحات:15
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…

موضوع دانلود : دانلود کتاب ارشاد الطالبین –

دانلود کتاب ارشاد الطالبین

معرفی کتاب:ارشاد الطالبین
 
نويسنده:حضرت قاضی محمد ثنا الله پانی پتی( ره )
مترجم:
تعداد صفحات:70
فرمت :PDFپی دی اف(کیفیت عالی)
زبان کتب:فارسي
مژده:ميتوانيد باخريدهر2 کتاب يک کتاب رايگان وبه انتخاب خود دريافت کنيد(بخش تماس باما
سفارش کتاب وپشتیبانی تلگرام:09103894814
درصورت عدم موفقیت درپرداخت,ازکارت بانکی دیگر(غیربانک ملی) استفاده کنید…