دانلود با موضوع :دانلود کتاب فنجان نماها در هنر صخره ای کردستان

دانلود کتاب فنجان نماها در هنر صخره ای کردستان دانلود کتاب فنجان نماها در هنر صخره ای کردستان (کاسه سنگ ها و جوغن ها)  فرمت فایل:PDF کاربران محترم بهkarbordyfile.4kia.irخوش آمدید …

Read More

موضوع دانلود : هشتاد سال باستان شناسی ایران – باستان شناسی

هشتاد سال باستان شناسی ایران پژوهشگر : شهرناز اعتمادی اثر حاضر، دربردارنده مجموعه مقالات پذیرفته شده در همایش « هشتاد سال باستان‌ شناسی ایران » است. این همایش، از سوی …

Read More

الفبای خطوط نسخه (رمزگشای خطوط باستانی)

الفبای خطوط نسخه (رمزگشای خطوط باستانی) الفبای خطوط نسخه (رمزگشای خطوط باستانی)… جزئیات بیشتر / دانلود مشخصات فایل دانلودی: عنوان: الفبای خطوط نسخه (رمزگشای خطوط باستانی) دسته بندی فایل : باستان شناسی شما …

Read More